Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka w dniu 12.12.2019 r. złożyła wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na trójkę dzieci.

Po uzupełnieniu dokumentów w dniu 14.01.2020 r. wydano decyzję przyznającą od miesiąca grudnia 2019 r. Pod koniec lutego wierzycielka przedstawiła dokumenty, z których wynikało, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego wobec dłużnika alimentacyjnego zostało umorzone. W związku z zaistniałą sytuacją, tutejszy Ośrodek wystąpił z zapytaniem do Komornika Sądowego.

W odpowiedzi na nasze pismo Komornik Sądowy udzielił nam informację, iż wierzycielka w dniu 07.01.2020 r. złożyła wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego, postanowienie o umorzeniu zostało wydane 17.01.2020 r., a stało się prawomocne 13.02.2020 r.

Nadmieniam również, że decyzja przyznająca obecnie jest w obiegu prawnym, jedynie wierzycielka wniosła prośbę o wstrzymanie wypłat od miesiąca marca, bo jest świadoma, iż świadczenia są świadczeniami nienależnie pobranymi.

Wystąpiliśmy do SKO o unieważnienie decyzji, ale SKO nie znalazło podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Czy uchylić decyzję?

Czy zrobić wszczęcie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

Czy wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeń?

Jak powinno wyglądać postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?