Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Uprawnienia do zasiłku stałego. Klient jest uprawniony do pomocy w formie zasiłku stałego w kwocie 30 zł. Prowadzi dwuosobowe gospodarstwo domowe z żoną. Żona pobiera emeryturę rolniczą. Po waloryzacji, od marca 2018 r. nastąpił wzrost świadczenia o kwotę netto 23 zł, która nie przekracza 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Ustalając od marca br. dochód rodziny w oparciu o aktualna wartość emerytury, łączny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 515,40 zł i przekracza kwotę uprawniającą do świadczeń z pomocy społecznej - 514 zł.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją:

1. Należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały z powodu przekroczenia kryterium dochodowego,

2. Zastosować art. 106 ust. 3a u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?