Czy uchylić decyzję odmawiającą prawo do zasiłku rodzinnego? - OpenLEX

Czy uchylić decyzję odmawiającą prawo do zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2018 r.

PYTANIE

W 2017 roku Pani złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego.

W odniesieniu do wniosku o zasiłek rodzinny wydana została przez GOPS decyzja odmowna, ponieważ zostało przekroczone kryterium dochodowe, natomiast w odniesieniu do wniosku o świadczenie wychowawcze przyznane zostało świadczenie na drugie dziecko, natomiast na pierwsze odmówione, także ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. W kwietniu 2018 r. wnioskodawczyni doniosła dokumenty świadczące o uzyskaniu przez męża prawa do renty za granicą od lutego 2017 r. Organ wystąpił do wojewody o ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wojewoda ustalił, że w sprawie mają zastosowanie przepisy o systemie zabezpieczenia społecznego od marca 2017 roku do nadal. Pani ma przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

Wobec tej decyzji organ wszczął postępowanie w celu uchylenia decyzji za okres, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, natomiast jak należy postąpić w odniesieniu do decyzji odmawiające prawa do zasiłku rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?