Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r.

PYTANIE

W kwietniu 2016 r. klient złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko. Otrzymał decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci. W październiku 2016 r. zgłosił dochód uzyskany, w związku z podjęciem zatrudnienia. Po ponownym przeliczeniu dochodu rodziny, dochód ten przekracza kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, gdyż wynosi 986,46 zł na osobę w rodzinie (w rodzinie nie ma dziecka niepełnosprawnego). Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przyznane zostało na okres od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 25 lutego 2017 r., gdyż dnia 26 lutego 2017 r. dziecko to kończy 18 lat. W związku, z tym od dnia 1 marca 2017 r. pierwszym dzieckiem w rodzinie do ukończenia 18. roku życia staje się to młodsze dziecko, zatem świadczenie wychowawcze na młodsze dziecko uzależnione jest od dochodu rodziny, który przekracza kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od dnia 1 marca 2017 r. Organ powinien uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, jednocześnie należałoby zmienić decyzję w części dotyczącej drugiego dziecka tzn. okresu pobierania tego świadczenia.

Czy można zrobić to w jednej decyzji (w jednej części uchylić świadczenie na pierwsze dziecko, a w drugiej zmienić okres pobierania świadczenia wychowawczego na młodsze dziecko), czy należy zrobić to w osobnej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację