Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji wydał kierowcy wtórnik prawa jazdy, co nastąpiło w formie czynności materialno-technicznej. Po jakimiś czasie osoba ta, wskutek prowadzonego postępowania karnego, zwróciła staroście uzyskany wcześniej wtórnik prawa jazdy (dokładniej rzecz biorąc - prawo jazdy zawierające właściwy kod wskazujący, że jest to wtórnik dokumentu) i wniosła jednocześnie o uchylenie czynności materialno-technicznej stanowiącej o wydaniu jej tego wtórnika tego dokumentu.

W jakiej formie starosta ma dokonać uchylenia takiej czynności materialno-technicznej. W przypadku gdyby powyższe miało nastąpić w formie decyzji administracyjnej, to jaka powinna być podstawa prawna wydania takiej decyzji (w zakresie przepisów prawa materialnego jak i procesowego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?