Czy uchwalono przepisy przejściowe dotyczące obowiązku zawiadamiania o skutkach zawieszenia biegu terminu zobowiązań podatkowych? - OpenLEX

Czy uchwalono przepisy przejściowe dotyczące obowiązku zawiadamiania o skutkach zawieszenia biegu terminu zobowiązań podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieją przepisy przejściowe dot. art. 70c Ordynacji podatkowej o obowiązku zawiadamiania o skutkach zawieszenia biegu terminu zobowiązań podatkowych w przypadku postepowań w sprawach o przestępstwa karno-skarbowe, które rozpoczęły się w okresie przed wprowadzeniem ww. przepisu, a kończą się już w okresie jego stosowania? Czy jest już praktyka stosowania w takich przypadkach art.70c Ordynacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX