Czy uchwałę w sprawie ustalenia obwodu szkoły podstawowej należy poddać procedurze konsultacji społecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dot. szkoły publicznej prowadzonej przez gminę.

Czy uchwałę w sprawie ustalenia obwodu szkoły podstawowej należy poddać procedurze konsultacji społecznych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – dalej u.d.p.p.?

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access