Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Rada Powiatu chce podjąć uchwałę o likwidacji Bursy międzyszkolnej (w trybie art. 89 ust. 8 ustawy Prawo Oświatowe) i na jej majątku utworzyć Internat liceum ogólnokształcącego. Do czyich kompetencji należy zakładanie oraz likwidacja/rozwiązanie bursy szkolnej? Czy przy likwidacji bursy należy stosować zapisy art. 89 ustawy Prawo Oświatowe?Jak powinna wyglądać procedura utworzenia w liceum ogólnokształcącym internatu szkolnego? Czy uchwałę o utworzeniu internatu musi podjąć rada powiatu i nadać mu akt założycielski w trybie art. 88 ustawy Prawo Oświatowe, czy może wystarczy tylko zmiana statutu szkoły? Czy utworzenie internatu 1 września 2018 roku wymaga podejmowania wcześniejszych działań w określonych prawem terminach? Jeśli tak, to jakich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?