Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciele lokali wspólnoty mieszkaniowej zagłosowali nad uchwałą w następujący sposób: 50% za oraz 50% przeciw. Razem w głosowaniu wzięło udział 100% właścicieli lokali.

Czy uchwała została podjęta większością głosów czy nie?

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody jednemu ze współwłaścicieli na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu.

Czy właściciel lokalu może wystąpić do sądu o wydanie zgody na montaż instalacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?