Czy uchwała w sprawie studium traci moc, jeśli granice administracyjne gminy, której dotyczy ulegną zmianie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Węgrzyn Gabriel
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku zmiany granic gminy, poprzez przyłączenie do niej sołectwa z innej gminy, na terenie przyłączonego sołectwa z mocy prawa nadal obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego sołectwa uchwalone przez gminę, z której dokonano wyłączenia obszaru tego sołectwa?

Jeśli obowiązuje, to czy przejęcie fizyczne tego Studium (ksero lub pliki pdf) od gminy, z której dokonano wyłączenia sołectwa powinno mieć jakąś szczególną formę?

Czy wystarczy, by zwrócić się o udostępnienie danych np. w trybie dostępu do informacji publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX