Czy uchwała w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na potrzeby organizacji działających na terenie gminy jest prawidłowa? - OpenLEX

Czy uchwała w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na potrzeby organizacji działających na terenie gminy jest prawidłowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podjęta w ten sposób uchwała jest prawidłowa?

Uchwała w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na potrzeby organizacji działających na terenie gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) – dalej u.s.g.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX