Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uchwała w sprawie przekształcenia szkoły, polegająca na utworzeniu dodatkowej lokalizacji podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa? W związku z tym, że przywołany przepis stanowi, iż przepisy art. 89 stosuje się odpowiednio, czy zapis uchwały powinien być "z dniem 31 sierpnia" (z końcem roku szkolnego), czy "z dniem 1 września", co wydaje się bardziej uzasadnione, bo dodatkowa lokalizacja będzie w rzeczywistości od 1 września, a nie od 31 sierpnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?