Czy uchwała rady gminy ustalająca zasady wypłaty diet sołtysom i podobna uchwała, dotycząca zasad wypłaty diet radnym podlegają... - OpenLEX

Czy uchwała rady gminy ustalająca zasady wypłaty diet sołtysom i podobna uchwała, dotycząca zasad wypłaty diet radnym podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uchwała rady gminy ustalająca zasady wypłaty diet sołtysom i podobna uchwała, dotycząca zasad wypłaty diet radnym podlegają publikacji w dzienniku urzędowym województwa?

Nie są to akty prawa miejscowego. Brak jest przepisu szczególnego obligującego do publikacji uchwały.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?