Czy uchwała rady gminy podejmowana w lutym 2021 r. na podstawie art. 31zzca ustawy covidowej może dotyczyć przedsiębiorców... - OpenLEX

Czy uchwała rady gminy podejmowana w lutym 2021 r. na podstawie art. 31zzca ustawy covidowej może dotyczyć przedsiębiorców nieposiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz obejmować swoim zakresem I ratę płatną do 31 stycznia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku gdy rada gminy na podstawie art. 31zzca ustawy covidowej zwalnia w 2021 r. z II i III raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: - czy przedsiębiorcy występujący o nowe zezwolenie w ciągu roku również są zwolnieni z tejże opłaty (gdy nowe zezwolenie obejmuje okres II lub III raty)?

Czy można rozumieć, że zapis ustawy daje możliwość zwolnienia z opłaty przed wydaniem zezwolenia?

Czy rady uchwalając w lutym uchwałę mogą przedłużyć termin dokonania opłaty I raty do 31.12.2021 r.?

Przy wskazaniu w uchwale, że obowiązuje ona od 2601.2021 r. (data wejścia w życie nowelizacji)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX