Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zatrudniająca mniej niż 25 pracowników oprócz wynagrodzenia zasadniczego, wypłaca pracownikom również miesięczne premie uznaniowe oraz premie od sprzedaży. Są to różne kwoty w każdym miesiącu w zależności od wysokości sprzedaży oraz wkładu w pracę w danym miesiącu. Spółka nie prowadzi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy spółka zobowiązana jest wypłacać dodatek urlopowy? Czy uchwałą na początku roku spółka może zrezygnować z wypłacania dodatku urlopowego? Czy wyłączenie wypłacania dodatku może zostać ujęte w regulaminie wynagradzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?