Czy ubezwłasnowolnienie całkowite pozbawia córkę tytułu prawnego do ponoszenia odpłatności za pobyt matki w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Czy osoba całkowicie ubezwłasnowolniona (przysposobiona córka) jest zobowiązana do alimentacji matki, która ubiega się o umieszczenie w DPS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access