Czy tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności z zapisem: "orzeczenie podlega wykonaniu jako nieprawomocne" uprawnia OPS do... - OpenLEX

Czy tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności z zapisem: "orzeczenie podlega wykonaniu jako nieprawomocne" uprawnia OPS do podwyższenia wysokości świadczenia z FA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła informacja od Komornika Sądowego o podwyższeniu świadczenia alimentacyjnego.

Zmiana wysokości kwot alimentacyjnych nastąpiła na podstawie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności z zapisem: "Orzeczenie podlega wykonaniu jako nieprawomocne."

Czy taki zapis uprawnia OPS do podwyższenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX