Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2019 r.

PYTANIE

Czy tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) – dalej pr. bud., ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, musi spełniać zapisy obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (np. nieprzekraczalnej linii zabudowy, współczynników dotyczących powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej)?

Czy namiot wystawowy do wyeksponowania motorów, quadów przy budynku usługowo - mieszkalnym wymaga dokonania zgłoszenia, czy inwestor może taki obiekt postawić bez dokonywania jakichkolwiek formalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację