Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w Urzędzie Miejskim na czas nieokreślony na pełen wymiar czasu pracy na stanowisku urzędniczym referenta ds. księgowości ma być przeniesiony do pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej na to samo stanowisko na czas określony 4 miesięcy na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) – dalej u.p.s. Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna tej samej gminy co Urząd Miejski. Pracownik - referent wyraziła zgodę na przeniesienie. Pracownik zostaje przeniesiony na czas określony, gdyż wynika to z sytuacji kadrowej Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym samym czasie 3 osoby przebywają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Pracownik zostaje przeniesiony na czas określony, aby w tym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej mógł przeprowadzić skuteczną rekrutację pracowników na zastępstwo za tych przebywających na długotrwałym L-4 (później macierzyńskim i rodzicielskim) nie naruszając terminowości realizacji zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Czy z pracownikiem przenoszonym na okres 4 miesięcy Ośrodek Pomocy Społecznej powinien oprócz porozumienia między pracodawcami i zgody pracownika zawrzeć umowę o pracę na czas określony, a po zakończeniu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej wystawić świadectwo pracy za ten okres?

Co z teczką akt osobowych pracownika przenoszonego? Czy Ośrodek Pomocy Społecznej zakłada przenoszonemu pracownikowi nowe akta osobowe?

Czy też zgodnie z art. 22 ust. 3 u.p.s., za pracownikiem przenoszonym idą akta osobowe do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie dopina się dokumenty dotyczące pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, a po 4 miesiącach teczka akt osobowych wędruje znowu za pracownikiem do Urzędu Miejskiego?

Nie jest wystawiana umowa o pracę i nie jest wystawiane świadectwo pracy, gdyż przeniesienie traktuje się jako ciągłość zatrudnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?