Czy trzeba wydać decyzję, jeśli dzień po złożeniu wniosku o zasiłek stały strona zmarła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła podanie o zasiłek stały w MOPS, a dzień później zmarła.

Czy należy wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX