Czy trzeba skracać czas pracy pracownikom wykonującym pracę w kontakcie z substancją rakotwórczą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownikom wykonującym pracę w kontakcie z substancją rakotwórczą (krzemionka krystaliczna) należy skrócić czas pracy do 6 godzin?

Przy warunkach szkodliwych czas pracy skraca się, natomiast czy są uregulowania, które wskazują czas pracy przy substancjach rakotwórczych?

Jaką podstawą prawną można kierować się skracając czas pracy pracownikom narażonym na działanie tego czynnika?

Ostatnie badanie środowiska pracy wykazały również przekroczenia krzemionki krystalicznej na stanowisku pracy operatora czyszczarki strumieniowo - ściernej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX