Czy trzeba powoływać komisję rekrutacyjną, gdy nie zamierza się przyjmować uczniów spoza rejonu szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy trzeba powoływać komisję rekrutacyjną, gdy nie zamierza się przyjmować uczniów spoza rejonu szkoły?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access