Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w sierpniu 2011 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do tej pory zatrudniony był na umowę na czas nieokreślony. W roku szkolnym 2011/2012 pracował na pełnym etacie. Czy dotychczasowa umowa na czas nieokreślony automatycznie przekształciła się w umowę poprzez mianowanie z 1 dniem miesiąca po uzyskania nowego stopnia awansu zawodowego - a konkretnie interesuje nas interpretacja zapisu art. 10 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, mówiącego o istnieniu warunków na zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony.

Czy istnieją jakieś ramy czasowej perspektywy zatrudnienia w pełnym wymiarze?

Czy jeżeli wiem, że w 1 lub 2 roku po uzyskaniu stopnia awansu taka perspektywa jest, ale już w 3 roku ze względu na zmniejszającą się liczbę oddziałów mogę przypuszczać, że będę musiała nauczycielowi wypowiedzieć warunki pracy proponując mu pracę w niepełnym wymiarze - mogę wówczas nie przekształcać jego umowy na umowę poprzez mianowanie i pozostawić umowę jako umowę na czas nieokreślony?

Jakie wówczas będą obowiązki dyrektora w stosunku do nauczyciela zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony związane z wypowiedzeniem warunków pracy - czy trzeba powiadamiać związek zawodowy o propozycji zatrudnienia w niepełnym wymiarze, jeżeli nauczyciel nie jest członkiem związku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?