Czy trzeba korygować odpisy amortyzacyjne w przypadku wycofania środka trwałego na własne potrzeby?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W roku 2018 auto osobowe z majątku własnego zostało wprowadzone do JDG w ramach oświadczenia (auto nabyte do majątku osobistego zostało przekazane do działalności gospodarczej). Było amortyzowane, w działalności gospodarczej wykorzystywane w sposób mieszany.

Czy w związku z wycofaniem tego auta z działalności gospodarczej (z uwagi na wzięcie w leasing innego auta) należy dokonać korekt amortyzacji z uwagi na wyliczenia składki zdrowotnej, a jeśli tak, to ile czas wstecz taka korekta powinna być zrobiona i w jakiej wartości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX