Czy trzeba informować o urlopie bezpłatnym cudzoziemca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudnia obywatela Ukrainy, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy na terytorium RP ważne do 29.03.2023 r. (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony). Pracownik napisał podanie do kierownika o urlop bezpłatny od 6.12.2022 do 28.02.2023. Przełożony wyraził zgodę.

Czy pracodawca powinien informować o urlopie bezpłatnym cudzoziemca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX