Czy treść oferty wskazująca na merytoryczny aspekt zaoferowanego zamówienia może być uzupełniona po otwarciu ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie podstawowym w przedmiocie dostawy odczynników. Zamawiający w formularzu asortymentowo -cenowym zapisał, że "Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę oferowanego produktu, producenta, numer katalogowy. Podane dane muszą pozwolić zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu" Dodatkowo zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw odpowiadających określonym w SWZ wymaganiom wymagał przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Czy w sytuacji, kiedy dla kilkunastu pozycji z ponad 300, wykonawca podał nr katalogowy i producenta, zamawiający powinien od razu odrzucić ofertę?

Czy powinien wezwać do złożenia przedmiotowych środków dowodowych i dopiero zbadać poszczególne pozycje?

Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, a zamawiający przewidział możliwość ich uzupełnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX