Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mpzp wskazuje, iż na działce można zrealizować budynek rekreacji indywidualnej o wysokości - 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe.

Czy treść mpzp wskazująca na możliwość realizacji budynku jednokondygnacyjnego plus poddasze użytkowe oznacza, że nie można wykonać budynku parterowego?

W ocenie autora pytania nie, nie można bowiem domniemywać ewentualnych ograniczeń w sposobie zagospodarowania terenu, o ile nie wynikają one z treści planu w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. W zależności więc od tego, czy inwestor będzie chciał wybudować budynek o jednej kondygnacji bez poddasza, czy też z poddaszem, każdą z tych opcji należy uznać za zgodną z planem. Przytoczone postanowienia planu należy bowiem czytać w ten sposób, że dopuszczalne są budynki jednokondygnacyjne, które mogą, ale nie muszą mieć poddasza. Z planu nie wynika wprost przymus budowy poddasza użytkowego. Charakter obowiązujący ma jedynie wymóg w zakresie ilości kondygnacji. Co do poddasza - jest ono dopuszczalne, ale nigdzie nie ma mowy, że jest obowiązkowe. Zatem w zależności od woli inwestora, może on wybudować budynek z poddaszem użytkowym lub bez takiego poddasza, i każda z tych opcji będzie zgodna z planem miejscowym, o ile tylko budynek będzie miał nie więcej niż jedną kondygnację.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację