Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r.

PYTANIE

Spółka chce zlecić usługę transportu odpadów o kodzie ex 20 01 99 (popiół z palenisk domowych), które zebrała w ramach odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Czy transport ww. odpadów spółka może zlecić tylko podmiotowi, który jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących i posiada nadany mu numer rejestrowy jako podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów?

Czy transportujący odpady posiadający numer rejestrowy jako podmiot uprawniony tylko do prowadzenia działalności w zakresie transportu będzie odpowiedzialny za transport tych odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania (składowiska)?

Jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Czy to spółka, która zleciła transport odpadów będzie odpowiedzialna za ich transport?

Czy w razie niedostosowania się do przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów podmiotu transportującego odpady to spółka zlecająca transport będzie odpowiedzialna za ewentualne nieprzestrzeganie przez transportującego przepisów tego rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?