Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, które dysponuje własnym transportem do przewożenia odpadów w formie ciekłej np. o kodzie 02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców. Spółka również w swojej strukturze organizacyjnej posiada oczyszczalnię ścieków, która przyjmuje przedmiotowe odpady bez tymczasowego magazynowania (odpady bezpośrednio są wprowadzane do procesów technologicznych) i prowadzi przetwarzanie odpadów metodą D8. Oczyszczalnia ścieków jako instalacja posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Czy transport odpadów, które nie są magazynowane wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?