Czy transfer pieniędzy pomiędzy oddziałem a jednostka macierzystą podlega opodatkowaniu podatkiem od niezrealizowanych zysków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czeska spółka akcyjna posiada w Polsce Oddział (zakład). Spółka obciąża oddział kosztami zgodnie z art. 7 umowy międzynarodowej w sprawie zapobiegania podwójnego opodatkowania.

Czy rozliczenia (transfery pieniężne) pomiędzy oddziałem a jednostką macierzystą (przelew zysków do jednostki macierzystej, przelewy na poczet poniesionych kosztów (nawet nadpłata na poczet przyszłych kosztów), przelewy od jednostki macierzystej do oddziału w przypadku braku środków pieniężnych na kontach oddziału), powrotny zwrot tych środków do jednostki macierzystej podlegają pod art. art. 24f CIT, tj. podatkowi od niezrealizowanych zysków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX