Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o o, której 100% udziałowcem jest belgijska spółka akcyjna. Dokonujemy transakcji z naszym udziałowcem. Jesteśmy obciążani na koniec każdego kwartału przez udziałowca fakturą za używanie znaków towarowych i za usługę zarządczą na podstawie zawartych umów. Posiadamy od udziałowca certyfikat rezydencji, który otrzymujemy raz w roku. Spółka chce dokonać zapłaty za te faktury.

Czy powinna pobrać podatek od używania znaków towarowych i usług serwisowych w Polsce?

Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od poboru podatku w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?