Czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczące aktywów (jak np. sprzedaż nieruchomości) odnosi się do limitu transakcji towarowych, czyli 10.000.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczące aktywów (jak np. sprzedaż nieruchomości) odnosi się do limitu transakcji towarowych, czyli 10.000.000 zł?

Czy przeniesienie własności nieruchomości za zwolnienie ze zobowiązania także traktuje się jako transakcję towarową i czy w ogóle należy rozpatrywać takie zdarzenie jako transakcję w zakresie cen transferowych, mimo że nie ma odpłatnego charakteru, gdyż przenoszący to prawo nie uzyskuje przysporzenia majątkowego?

Jeśli tak, to jak należy zakwalifikować transakcje:

1. Przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

2. Przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia ze zobowiązania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access