Czy transakcję należy potrajtować jako WDT, czy jako eksport towarów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy zarejestrowanym płatnikiem VAT w Unii Europejskiej. Sprzedajemy puste butelki dla klienta z USA. Towar (butelki) zostały dostarczone na Łotwę. Nabywcą (płatnikiem) tego towaru jest firma z USA, a towar pojechał na Łotwę celem nalania. Łotwa po nalaniu dokona wywozu do USA swojego alkoholu. Klient z USA płaci nam za butelki, a łotewskiemu dostawcy za alkohol. Na fakturze sprzedaży pustych butelek wskazaliśmy jako odbiorcę firmę łotewską (ważny nr VAT), a płatnikiem firmę z USA. Do tej sprzedaży zastosowaliśmy stawkę 0%.

Jak zakwalifikować tę transakcję w deklaracji VAT: jako WDT na Łotwę, czy jako eksport do USA?

Jakich potrzebujemy dokumentów potwierdzających stawkę 0%?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access