Czy transakcje, które korzystają ze zwolnienia od podatku u źródła, podlegają obowiązkowi raportowania schematu podatkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy transakcje, które korzystają ze zwolnienia z pobrania podatku u źródła, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, od przychodów z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków przyjętych w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi handlowej podlegają obowiązkowi raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako schemat podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX