Czy transakcje dotyczące znaków towarowych zobowiązują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych? - OpenLEX

Czy transakcje dotyczące znaków towarowych zobowiązują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka korzysta ze znaku towarowego od podmiotu powiązanego (krajowego). Opłata za korzystanie ze znaku towarowego (liczona jako określony procent od wartości sprzedaży) i przekracza limity dla obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie opłata ta korzystanie ze znaku nie jest zaliczana przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów (to nie jest przedmiotem zapytania). Nadmieniamy, że korzystamy ze zwolnienia na podstawie art. 17 pkt 34a CIT, tym samym nie możemy skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Czy uwzględniając art. 11n pkt. 3 CIT, spółka jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeśli koszty za korzystanie ze znaku towarowego nie stanowią dla spółki kosztu uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX