Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca, podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą miedzy innymi w zakresie udzielania pożyczek. W ramach tej działalności opodatkowuje dochód w postaci odsetek od pożyczek na zasadach podatku liniowego, odsetki wykazuje jako zwolnione w deklaracji VAT. Zabezpieczeniem jednej z umów pożyczek była nieruchomość: grunt rolny z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. W wyniku braku spłaty pożyczki nastąpiło przejęcie nieruchomości przez przedsiębiorcę. Przy nabyciu tego gruntu przedsiębiorca nie odliczał podatku vat, transakcja nie podlegała vat (zbywca - osoba fizyczna nie będący podatnikiem vat). Przedsiębiorca w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy oraz należnych odsetek postanowił sprzedać nieruchomość.

Czy transakcja sprzedaży będzie podlegała ustawie o VAT?

Jaka wartość będzie podstawą opodatkowania vat, jeżeli cena rynkowa nieruchomości to 340.000 zł, udzielona pożyczka to 200.000 zł, naliczone odsetki 198.000 zł?

Czy fakt że nabycie gruntu nastąpiło w drodze przejęcia za dług ma wpływ na opodatkowanie tej transakcji podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?