Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 25 czerwca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Solański Jakub
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2014 r.

PYTANIE

Czy transakcja klienta banku, zrealizowana na podstawie "zbiorczego dowodu księgowego", której wartość przekracza równowartość 15.000 EUR, podlega rejestracji w rejestrze transakcji prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

Klient składa w banku tzw. "zbiorczy dowód księgowy" (lista płac), który spełnia wymogi art. 21 ustawy o rachunkowości. Rachunek bieżący klienta zostaje obciążony jedną kwotą - pod jednym dekretem str. WN to rachunek klienta, str. MA - rachunki odbiorców.

Kwestią sporną w banku jest, czy taką operację należy traktować jako jedną transakcję (podlegającą rejestracji ze względu na kwotę), czy jako niepodlegającą rejestracji transakcję przeprowadzaną za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że nie są one ze sobą powiązane (różni odbiorcy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?