Nowość Czy to co powstaje w trakcie czyszczenia studzienek kanalizacyjnych można traktować jako ściek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym. Odbieramy ścieki z różnych firm, nasza sieć jest ogólnospławna, nie podlegamy pod ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Posiadamy wóz asenizacyjny i czasami czyścimy studzienki kanalizacyjne znajdujące się na naszej sieci oraz studzienki na przyłączach (należące do naszych Klientów). Studzienki te nie są bezodpływowe lecz rewizyjne. Są to planowane lub awaryjne czyszczenia tych studzienek związane z udrażnianiem kanalizacji. Najczęściej do tych studzienek jest wtłaczana woda pod ciśnieniem, jednak czasami zmuszeni jesteśmy wypompować zawartość studzienki. Odpompowaną zawartość studzienki dostarczamy do naszej oczyszczalni ścieków.

Czy to co powstaje w trakcie czyszczenia studzienek kanalizacyjnych można traktować jako ściek?

Czy prawidłowe jest nasze rozumowanie, że zawartość z czyszczenia studzienek należy traktować jako ściek, ponieważ usługi wykonujemy na naszej sieci i u naszych dostawców ścieków, a to i tak ostatecznie trafiłoby na naszą oczyszczalnię?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX