Czy termomodernizacja jest "nakładem koniecznym" w rozumieniu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kuźnicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy termomodernizacja jest "nakładem koniecznym" w rozumieniu przepisu art. 48 ust. 3 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Termomodernizacja przeprowadzona przez spółdzielnię polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu stropodachu, wymianie okien na korytarzu oraz przebudowie ściany zewnętrznej klatki schodowej w ten sposób, że nastąpiła wymiana całości stolarki okiennej ściany zewnętrznej klatki schodowej poprzez jej wymianę na mniejsze objętością okna w celu zmniejszenia strat ciepła.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX