Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 maja 2020 r.
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy terminy wynikające z art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. mają charakter terminów procesowych?

Zgodnie z przepisami art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID biegi terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu. W orzecznictwie sądowo-administracyjnym znalazłem rozstrzygnięcie, że terminy wynikające z 10 k.p.a. nie mają charakteru terminów procesowych, a tylko instrukcyjnych, technicznych (wyrok WSA we Wrocławiu z 10.10.2019 r., IV SA/Wr 149/19).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?