Czy terminem spełnienia świadczenia pieniężnego zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy może być dzień obciążenia rachunku... - OpenLEX

Czy terminem spełnienia świadczenia pieniężnego zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy może być dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy a nie Zamawiającego.

Czy to jest obligatoryjne postanowienie wynikające z przepisów prawa czy może obowiązuje w tym zakresie swoboda umów?

Czy zamawiający może określić dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku zamawiającego a nie wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX