Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy termin realizacji robót budowanych może stanowić kryterium oceny ofert, i czy należy wówczas określić minimalny okres realizacji i maksymalny okres realizacji w celu oceny ofert i zachowania zasad uczciwej konkurencji?

Czy można zastrzec przy kryterium termin realizacji, że jeśli wykonawca zaoferuje okres realizacji dłuższy niż w SIWZ oferta zostanie odrzucona, i czy może to stanowić warunek udziału w postępowaniu w myśl zapisów art. 22 ust. 1 pkt 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?