Czy termin dwóch miesięcy na wydanie decyzji liczy się od daty wydania decyzji o uchyleniu? - OpenLEX

Czy termin dwóch miesięcy na wydanie decyzji liczy się od daty wydania decyzji o uchyleniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydano postanowienie z art. 50 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.  Następnie przed upływem dwóch miesięcy wydano decyzję z art. 50a pr. bud., która to decyzja została uchylona.

Czy dalej obowiązuje zapis art. 50 ust. 4 pr. bud., który zobowiązuje do wydania w ciągu dwóch miesięcy decyzji?

Czy ewentualny termin dwóch miesięcy liczy się od daty wydania decyzji o uchyleniu?

Czy już nie obowiązuje zapis zapis art. 50 ust. 4 pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX