Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy teren, który w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy został określony jako "teren rolny, który przeznacza się na cele rodzinnych ogrodów działkowych", jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - dalej r.d.p.h. - terenem objętym ochroną przed hałasem?

Teren rolny nie, ale już teren rekreacyjno-wypoczynkowy już tak?

W jaki sposób należy taki zapis zinterpretować?

Sprawa dotyczy wniosku, skierowanego do Rady Powiatu, o podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na odcinku rzeki, a tereny do niej przyległe stanowią właśnie ogródki działkowe. Proszę także, o wskazanie kolejności postępowania administracyjnego oraz niezbędnych dokumentów czy tez opinii, potrzebnych do podjęcia wymienionej uchwały.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?