Czy teren kolejowy z torami (linia kolejowa) można uznać za działkę drogową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r.

PYTANIE

Czy teren kolejowy z torami (linia kolejowa) można uznać za działkę drogową, o której mowa w § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access