Czy teraz powinniśmy również wysłać do wojewody wniosek o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Posiadamy pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Eksploatujemy 12 studni. Dla tych studni mamy wyznaczone strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Obecnie zgodnie art. 133 ust. 5 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. została wykonana analiza ryzyka. Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, że powinny być ustanowione dla naszych ujęć strefy ochrony obejmujące teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej. Opracowana analiza ryzyka została wysłana do Wojewody.

Czy teraz powinniśmy również wysłać do wojewody wniosek o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej?

Czy może strefy te zostaną ustanowione z urzędu, skoro wynika to z przeprowadzonej analizy ryzyka?

Jeżeli jednak powinniśmy złożyć oddzielny wniosek, to czy ten wniosek jest składany na jakimiś specjalnym druku?

Jakie dokumenty powinniśmy dołączyć do wniosku?

Ile mamy czasu na złożenie tego wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX