Czy technikum zawodowe z powodu braku wystarczającej ilości nauczycieli może wprowadzić ograniczenie naboru co dwa lata do klas pierwszych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z technikum elektrycznego odszedł nauczyciel przedmiotów zawodowych, przez rok nie udało się znaleźć następnego. Pozostali nauczyciele mają teraz więcej niż półtora etatu - kuratorium nie wyrazi na to zgody. Oprócz tego grupy na pracowniach zawodowych są większe niż dopuszczalne. Jedynym wyjściem, wydaje się, jest w tej sytuacji nieprowadzenie naboru do klas pierwszych w przyszłym roku szkolnym. Nie jest konieczna likwidacja szkoły, nabór do klas pierwszych co dwa lata jest wyjściem z sytuacji. Przy takim naborze, jedna klasa pierwsza co dwa lata, obecnie pracujący nauczyciele są w stanie przeprowadzić zajęcia zgodnie z przepisami oświatowymi. Czy organy - prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny - muszą na ograniczenie naboru co dwa lata do klas pierwszych wydać decyzję lub opinię? Czy trzeba je w ogóle informować o planach naboru do klas pierwszych co dwa lata?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX