Czy technik elektroenergetyk posiadający przygotowanie upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w... - OpenLEX

Czy technik elektroenergetyk posiadający przygotowanie upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej może projektować linie kablowe niskiego napięcia wraz z przyłączami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smarż Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy technik elektroenergetyk posiadający przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych może projektować linie kablowe niskiego napięcia wraz z przyłączami?

Uprawnienia zostały wydane na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?