Czy takie korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina złożyła wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych m.in. na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do ziemi - projektowanych rowów chłonno-odparowujących, wód opadowych lub roztopowych z projektowanej drogi. Spływ wód opadowych lub roztopowych odbywał się będzie powierzchniowo. Podstawą wnioskowania o ten rodzaj pozwolenia wg wnioskodawcy jest stwierdzenie, że każde korzystanie z wód, które nie jest zwykłym bądź powszechnym korzystaniem z wód oraz nie mieści się w zamkniętym katalogu usług wodnych - stanowi poprzez wykluczenie szczególne korzystanie z wód.

Czy takie korzystanie z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX