Czy tabela 6 będzie miała zastosowanie, jeżeli nasze ścieki przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji zewnętrznej, gdzie poddawane są procesowi oczyszczania przez inny podmiot, a dopiero potem wprowadzane są do środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z terenu zakładu następuje odprowadzanie mieszaniny ścieków do kanalizacji miejskiej (mieszanina ścieków przemysłowych np. instalacji IPPC, instalacji innych niż IPPC i ścieków bytowych). Odprowadzenie tych ścieków do kanalizacji miejskiej jest uregulowane umową i pozwoleniem wodnoprawnym. Obecnie strumień ścieków przemysłowych odprowadzany z lakierni po podczyszczeniu jest mieszaniną ścieków z instalacji IPPC związanej ze zużyciem LZO i instalacji IPPC obejmującej linię VBH. Strumień ścieków z tych dwóch instalacji podlega wspólnemu podczyszczaniu i wspólnemu odprowadzaniu do kanalizacji wewnątrzzakładowej. Opublikowano decyzję ustanawiającą konkluzje dla Obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (…), w tym dokumencie pojawiła się Tabela 6, a w niej jakość ścieków w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego.

Jak należy rozumieć zapis tab. 6 - w szczególności, chodzi o wyjaśnienie kogo i w jakich przypadkach będzie dotyczyć tabela 6?

Czy w naszym przypadku będzie miała ona zastosowanie, jeżeli nasze ścieki przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji zewnętrznej (oczyszczalni ścieków komunalnych), gdzie poddawane są procesowi oczyszczania przez inny podmiot, a dopiero potem wprowadzane są do środowiska (do wody)?

Czy zgodnie z zapisem (1) znajdującym się pod tabelą 6 nasze zakłady będą zwolnione z obowiązku dotrzymania wartości granicznych z instalacji IPPC?

Co należy zrobić, aby takie zwolnienie uzyskać?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access